Hướng dẫn Recovery Sony Vaio Win 8 không mất dữ liệu

Để lại nhận xét của bạn
Sau đây Vaio Shop hướng dẫn Recovery Sony Vaio đang sữ dụng Windows 8: Bước 1: - Khi máy tính đang tắt, các bạn bấm nút ASSIST để BOO...
Xem thêm

Hướng dẫn cách cài đặt Windows 7 ảnh minh họa videos

Để lại nhận xét của bạn
1. Yêu cầu tối thiểu về phần cứng: - CPU 1GHz hoặc cao hơn với 32 bit hoặc 64 bit. - 1 GB Ram cho phiên bản 32 bit hoặc 2 GB Ram cho 64...
Xem thêm